Behandlingar

STÖTVÅG

Stötvågsbehandling (ESTW), är en teknik som med hjälp av chockvågor behandlar både kroniska och tillfälliga smärttillstånd i kroppen. Stötvåg erbjuder en kortare, effektivare behandling som ger snabba resultat även på svårbehandlade tillstånd. Behandlingen är helt utan biverkningar. Tack vare den höga effektiviteten rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisonbehandlingar och kirurgi. KroppsKontrollen Östermalm använder stötvåg för att behandla:

 

Axelsmärta

Tennis- och golfarmbåge

Hälsporre/ Plantar Fascit

Muskelsmärta

Hälsene- och benhinneinflammation

Hoppar- och löparknä

 

 

Undersökning och bedömning

Innan man påbörjar en stötvågsbehandling går man noga igenom patientens sjukdomshistoria. Patienten får redogöra för sina besvär så noga det går och utifrån detta försöker man säkerställa en diagnos samt lokalisera den aktuella skadan. Man kan uppleva att stötvågsbehandling gör ont, men behandlingen är aldrig outhärdlig. Vid avslutad behandlingen upphör smärtan. Biverkningar är dessutom mycket ovanliga. Den vanligast förekommande biverkningen är uppkomsten av mindre blåmärken kring behandlingsområdet.

 

NAPRAPATI

 

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder.Det görs en genomgång av patientens sjukdomshistoria och livssituation, därutöver utförs en grundlig undersökning för att finna orsaken till symptomen och ställa rätt diagnos. Först då bestämmer man den behandling och rehabiliterande träning som passar och som ger varaktiga resultat.

DRY NEEDLING

 

Dry needling är en behandlingsform med akupunkturnålar. 

Vanligast behandlingsmålet är att ömmande punkter i musklerna, så kallade "triggerpunkter" behandlas. Nålarna sticks då in i punkten upprepade gånger tills en tydlig avslappning sker. Trots att nålar används så skiljer sig behandlingen från akupunktur och har inte samma verkningsmekanismer som traditionell akupunktur.

 

Vanliga tillstånd som behandlas med dry-needling kan vara:

Smärtor i vadmuskulaturen

Axelsmärtor

Rygg- och nackbesvär

 

 

Kompletterande behandlingar

Beroende på vilka besvär du har kan det vara aktuellt att komplettera dry needling med annan naprapatbehandling och träning.

 

 

KROPPS

KONTROLLEN

STHLM

Trollbäcken centrum/ Tyresö

 

Kumla allé 5

13553 Tyresö

 

Telefon: 070 980 40 50

 

E-post:

heidi@kroppskontrollensthlm.se

 

Pris: 650 kr

 

Öppettider: 

Mån-Fre: 08.00-18.00

Riddargatan/ Östermalm

 

Riddargatan 12a

114 35 Stockholm

 

Telefon: 073 625 43 11

 

E-post:

victor@dbivard.se

 

Pris: 700 kr

 

Öppettider: 

Mån-Fre: 08.00-18.00